Sierpień 2019

„Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię”

Psalm 121:2

Autorzy biblijnych Psalmów opisywali w nich różne doświadczenia, często trudne i budzące lęk. Szczerze wylewali swe skargi, aby przynieść ulgę swej duszy. Ale na koniec zawsze przypominali sobie o tym, gdzie leży źródło ich prawdziwej nadziei, pociechy i pomocy. Zwracali się do Boga, Stwórcy świata i władcy wszelkiego stworzenia. Gdy na nowo uświadamiali sobie Jego wielkość i potęgę, gdy oddawali Mu swoje lęki, On dawał im siłę i stawał w ich obronie.

Każdy z nas ma różne strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w chwilach zagrożenia. Gdzie szukasz pomocy, gdy się boisz? Czy wierzysz, że Bóg jest na tyle potężny, że Cię obroni, że uśmierzy Twoje lęki? On stworzył niebo i ziemię. Czy cokolwiek jest więc dla Niego niemożliwe? Zaufaj Władcy świata.