Wrzesień 2019

„Co dzień błogosławić ci będę i wysławiać imię twoje na wieki”

Psalm 145:2

Katechizm jednego z kościołów chrześcijańskich pięknie opisuje cel ludzkiego życia: „Nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga i radować się Nim na wieki.” Pisali o tym autorzy Psalmów, uczył Jezus i apostołowie. Bo skoro Bóg stworzył nas z miłości, na swój obraz i podobieństwo, to tylko On zna nas najlepiej i może zaspokoić nasze najgłębsze potrzeby. Jezus z kolei potwierdził najpełniej Bożą miłość, umierając na krzyżu za nasze grzechy, aby przywrócić naszą więź z kochającym Ojcem.

Psalmista wyraził postanowienie, że pragnie codziennie wysławiać Boga za to, kim On jest i za Jego wspaniałe dzieła. My też możemy zacząć każdy dzień od skupienia na Bogu, wysławiając Go i dziękując Mu za Jego wielką miłość w Jezusie, a też za wszystkie błogosławieństwa, jakich doświadczamy. To przyniesie Bogu chwałę i radość, a my wypełnimy cel, do jakiego nas stworzył.