Listopad 2019

„Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym”

Psalm 86:15

Listopad jest dla wielu ludzi najtrudniejszym miesiącem. Nie dość, że ostatecznie żegnamy się ze złotą polską jesienią, to jeszcze zaczyna się najsmutniejszym ze wszystkich polskich świąt – Wszystkich Świętych i Dniem Zmarłych. Sama idea tego święta ma nieść w sobie radość, że ci, którzy byli wierni Bogu cieszą się już wiecznym szczęściem w niebie. Ale w praktyce my, Polacy, skupiamy się na odwiedzaniu grobów i wspominaniu bliskich, którzy odeszli.

Temat śmierci jest smutny i bolesny. Ale warto sobie przypomnieć o Tym, który zwyciężył śmierć przez swe zmartwychwstanie. To jest dobra nowina dla nas, którzy żyjemy. Jezus umarł za nasze grzechy, aby uratować nas od śmierci wiecznej. Dzięki Jego zmartwychwstaniu śmierć fizyczna jest tylko epizodem, po którym następuje wieczna radość z Bogiem. Bo On, jak mówi psalmista, jest miłosierny i łaskawy, daje nam w Jezusie przebaczenie naszych grzechów, ale i dużo więcej. W swej łasce oferuje nam też życie wieczne w Jezusie. To wspaniały dar... Czy zechcesz go przyjąć?