Grudzień 2019

„W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.”

1 List Jana 4,9

Czas grudniowy, czas świąteczny... Czas zabiegania, czas zakupów i przygotowań... Czas rodzinnych spotkań, czasem przyjemnych, a czasem nie... Czas radości i smutku, spotkań z ludźmi i samotności, wdzięczności i żalu... W taki właśnie czas przychodzi do nas Jezus, który doświadczył wszystkiego, co ludzkie, wszelkich trudności związanych z człowieczeństwem. Jezus, Bóg w ludzkiej postaci, przyszedł na świat z miłości, bo widział nasze zagubienie, naszą grzeszność i udręczenie wieloma troskami.

Przyszedł ofiarować nam światłość oświecającą drogę, chleb życia, wodę żywą, prawdę i życie – Samego Siebie. On jest największym darem tych świąt. Czy przyjęłaś już ten dar? Czy zawołałaś do Niego kiedyś: „Jezu, potrzebuję Cię! Przebacz mi moje grzechy i daj siłę do czynienia dobra. Zapełnij pustkę w moim życiu, napełnij nadzieją. Zamieszkaj w moim sercu jako mój Zbawca i Pan”. Jeśli nie, to zrób to jak najszybciej – przyjmij Bożą miłość, a wtedy Jezus Chrystus zacznie nowe życie w tobie, a ty w Nim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.