Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu

Zbliżają się najważniejsze święta chrześcijańskie
Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Jako wierzący cieszymy się,
że Jezus Chrystus zwyciężył grzech i śmierć.
Ale dlaczego najpierw musiał cierpieć i umrzeć?
Jakie ważne treści niosły ze sobą słowa,
które wypowiedział na krzyżu?
Przygotowując się do świąt Wielkiej Nocy,
posłuchajmy znaczenia niezwykłego przesłania,
jakie Pan Jezus przekazał
w ostatnich chwilach śmiercią.
Urszula Nawrot podzieli się swymi refleksjami
na ten temat, sięgając do bogactwa
tekstów Starego i Nowego Testamentu.
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania,
życząc głębokiego doświadczania
wielkanocnych treści.