Wykłady z Apokalipsy św. Jana

Apokalipsa – jedna z najbardziej tajemniczych ksiąg Nowego Testamentu. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest to księga, która ma nas przestraszyć, ale która daje nadzieję i wskazuje na Jezusa Chrystusa jako ostatecznego zwycięzcę nad złem, pełnego chwały Syna Bożego. Warto poznać tę księgę szczególnie w obecnym, trudnym i niepewnym czasie, kiedy nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Zwróćmy się ku nadziei, która jest w Chrystusie – wielkim „Królu królów i Panu panów”, który przyjdzie powtórnie na ziemię jako zwycięski władca.

W zgłębianiu tajemnic Apokalipsy pomoże nam Zdzisław Miara. Z wykształcenia matematyk, z Bożego powołania pracownik Ruchu Mt28, od lat studiujący Pismo Święte. Mąż jednej żony i ojciec dwóch dorosłych synów.

Życzymy owocnego zgłębiania i stosowania Słowa Bożego. Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Ap. 1,3


Poniższy przycisk odsyła do playlisty zawierającej 20 nagrań o różnej długości, w sumie około 10 godzin wykładów.