Dlaczego Bóg dopuszcza zło?

Zapraszamy na wykład „Dlaczego Bóg dopuszcza zło?” Wykład wygłosił Mariusz Kwapisz, którego fascynują rozważania na styku teologii, filozofii i nauk ścisłych, dotyczące egzystencjalnych pytań człowieka. Mariusz Kwapisz jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale matematyki, oraz uniwersytetu w Kalifornii, gdzie uzyskał tytuł magistra apologetyki chrześcijańskiej.


Poniższy przycisk odsyła do wykładu.