Media

Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu

Posłuchajmy znaczenia niezwykłego przesłania, jakie Pan Jezus przekazał w ostatnich chwilach przed śmiercią. Urszula Nawrot dzieli się swymi refleksjami na ten temat, sięgając do bogactwa tekstów Starego i Nowego Testamentu.


Dlaczego Bóg dopuszcza zło?

Zapraszamy na wykład „Dlaczego Bóg dopuszcza zło?” Wykład wygłosił Mariusz Kwapisz, którego fascynują rozważania na styku teologii, filozofii i nauk ścisłych, dotyczące egzystencjalnych pytań człowieka. Mariusz Kwapisz jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale matematyki, oraz uniwersytetu w Kalifornii, gdzie uzyskał tytuł magistra apologetyki chrześcijańskiej.


Wykłady z Apokalipsy św. Jana

Apokalipsa – jedna z najbardziej tajemniczych ksiąg Nowego Testamentu. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest to księga, która ma nas przestraszyć, ale która daje nadzieję i wskazuje na Jezusa Chrystusa jako ostatecznego zwycięzcę nad złem, pełnego chwały Syna Bożego. Warto poznać tę księgę szczególnie w obecnym, trudnym i niepewnym czasie, kiedy nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Zwróćmy się ku nadziei, która jest w Chrystusie – wielkim „Królu królów i Panu panów”, który przyjdzie powtórnie na ziemię jako zwycięski władca.

Poniżej link do playlisty zawierającej 20 nagrań o różnej długości, w sumie około 10 godzin wykładów.