Próbna_1

 

Czerwiec

„Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki!”

Psalm 118:1

Czy lubisz otrzymać coś „z łaski”? Jak się wtedy czujesz? Pewnie jak ktoś gorszy, nad kim zlitował się ktoś lepszy, ważniejszy, mający władzę, kto bez wielkiej chęci wydziela z tego, co ma w nadmiarze. Nasz język polski nie jest łaskawy dla łaski. „Łaska pańska na pstrym koniu jeździ” – to przysłowie z kolei ilustruje prawdę, że ludzie ważni są kapryśni. Raz będą mili i coś nam dadzą, a innym razem zaprzeczą swojej obietnicy albo nawet odbiorą to, co dali wcześniej.

Inaczej jest w języku biblijnym. „Łaska” oznacza niezasłużoną przychylność, życzliwość i określa jedną z cech Boga. Cecha ta przejawia się w działaniu. Cały Stary i Nowy Testament jest pełen opisów sytuacji, kiedy Bóg okazał ludziom łaskę, czyli dał im coś dobrego, na co nie zasługiwali. Dobroć i łaskawość Boga są nierozerwalnie ze sobą związane i są niezmiennymi cechami Bożego charakteru. Psalmista mówi o tym obrazowo, że Boża łaska „trwa na wieki”. Bóg nie jest kapryśnym panem, na którym nie można polegać, ani nie daje byle czego. Najpotężniejszy, najważniejszy Władca wszechświata jest nam życzliwy i chce obdarzać nas dobrem. Pomyśl, jakie przejawy Bożej łaski widzisz teraz w swoim życiu. Podziękuj Mu za nie i za to, że Jego życzliwość jest niezmienna i niezależna od ciebie i twoich działań.


Napisz do nas

Luty

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.”

Ewangelia Jana 15:9

„Znowu te Walentynki! A ja nie wciąż tęsknię za prawdziwą miłością…”
Wiele z nas może tak sobie pomyśleć w tym dniu zakochanych. Czy istnieje miłość doskonała? Jezus mówi do tych, którzy za nim poszli, że kocha ich tak, jak Bóg Ojciec kocha Jego. Bóg Ojciec powiedział kiedyś, że Jezus jest Jego ukochanym synem i że ma w Nim upodobanie. Dlatego każda z nas, gdy pójdzie za Jezusem, stanie się Jego ukochaną córką, w której ma On upodobanie.
Czy chciałabyś usłyszeć takie słowa od Kogoś, kto potrafi kochać doskonale? Powiedz Jezusowi, że pragniesz doświadczyć Jego miłości.
A jak okazujesz miłość swoim najbliższym? Czy zachęcasz ich dobrymi słowami? Zaproś kogoś na kawę i okaż swoją miłość doceniając tę osobę i poświęcając jej swój czas.


Napisz do nas